Keltské prameny a Keltové

Kdysi dávno v Evropě žili Keltové. I na území dnešní České republiky. Nejsem pamětníkem tehdejších dní, avšak věřím tomu, že odkaz Keltů zůstává stále živý.

Je však zřejmé, že máme o Keltech a jejich kultuře mnohdy jen útržkovité informace. Tedy si spoustu věcí musíme domýšlet. Mnoho věcí sice s téměř stoprocentní jistotou víme, ale ještě více věcí se pouze domníváme nebo dokonce vůbec nevíme.

A nejpřitažlivější je právě tajemno, které Kelty obklopuje. Protože Keltové své znalosti nezapisovali, nastává problém: jak zjistit jejich zvyky, obyčeje, názory? Tak se o Keltech dozvídáme jen to, co o nich napsali jiní – např. starověcí Řekové, Římané nebo irští mniši v raném středověku. Což ovšem nemusí být úplně přesné. Z archeologických vykopávek se dovídáme hodně, ale ani pochopitelně tento zdroj nemůže odpovědět na všechny otázky.

Pokud se zajímáme o Kelty, tak se mnohdy nejdená o "pravověrné" přijetí jejich tehdejšího náboženství. Pro mnoho lidí účast na keltských akcích znamená odreagování od dnešní reality formou pravidelného nebo přiležitostného trávení volného času mezi přáteli a kamarády. Že člověk aspoň na chvíli opustí uspěchané životní tempo a věnuje se něčemu, kde nachází úplně jinou životní filozofii.

Vlastně v tom vidím "výuku" dějepisu jiným způsobem, než memorování letopočtů a dalších údajů o panovnících, válkách apod.

Keltské prameny představují jednu z možností, jak dnešní člověk může pohlížet na dávnou keltskou společnost a kulturu. Tedy nakonec se s nejlepším vědomím a svědomím snažíme rekonstruovat, jak Keltové žili tehdy a jak by to vypadalo, kdyby žili dnes. Vlastně oni žijí i dnes, to jsme například my všichni, kteří hledáme keltské prameny. :-)

Keltové a Keltky všech zemí, spojte se!

Nahoru

© Ornamentum