Dobré a špatné počasí

Jak to v současné době chodí, hodně lidí žije odtrženě od přírody, od přírodních cyklů a přírodních zákonitostí. Pozná se to třeba tak, že automaticky považují déšť za špatné počasí a slunečno za dobré počasí.

Samozřejmě nikdo netvrdí, že naopak déšť je automaticky vždy dobrý a svítící slunce vždy špatné. Pokud pobýváme například na letním festivalu, na dovolené nebo na prázdninách, tak jistě bychom nebyli rádi za průtrže mračen doprovázené vichřicí. Osobně mám zkušenost, kdy jsem na festivalu smetákem odhrnoval vodu z pódia nebo jinde držel stánek ulétavající v silném větru.

Je zřejmé, že rozmary počasí mohou způsobit problémy, škody na majetku i škody na životech.

Určitě je také zřejmé, že nemůže být celé léto slunečno. Vláhu krajina potřebuje. Nejen kvůli zemědělství, ale i kvůli zdravým přírodním podmínkám v lesích, loukách, na vesnicích i ve městech.

Pokud v zimě nasněží, tak přívaly sněhu mohou způsobit dopravní problémy. Ovšem sněhová pokrývka, pokud zůstane do jara a postupně odtává, vsakuje se do země a zásobuje krajinu vodou.

Tedy závěrem chápejme, kde jsou povětrnostní vlivy pro krajinu prospěšné. I přes komplikace, které mohou nastat. Zdravou krajinu totiž potřebujeme.

 

Autor: Doran


Úvahy - obsah

Nahoru

© Ornamentum